Espai de joc per famílies

És un espai de socialització on es jugarà i compartirà els jocs entre famílies, amb tendència a l’autogestió.