La Taca d’Oli

La Cooperativa La Fàbric@ es constitueix al 2013 amb diversos professionals que des de fa gairebé 30 anys dinamitzen projectes i iniciatives comunitàries.

EL PROJECTE LA TACA D’OLI, coordinat i impulsat per Cooperativa La Fàbric@, segueix ara les seves activitats en el Passatge Trullàs en col·laboració estreta amb la Taula Eix Pere IV, i veïns/es del Passatge.

El projecte forma part de les diferents propostes formatives, orientades a la capacitació i inserció laboral del PROGRAMA B-MINCOME de l’ Ajuntament de Barcelona.